Bli kjent med Knoklene dine - Del 3 Armen

Skjelettet er det som gir kroppen din en grunnstruktur, og knoklene i kroppen din har mange viktige funksjoner.

  1. Det holder deg OPPREIST.
  2. Det har knagger som musklene fester seg til.
  3. Det beskytter vitale organer.
  4. Det rommer beinmargen.
  5. Samlingsted for kalsium.

Hånden: 

Hånden består av 27 knokler, deriblant 5 fingre og håndroten/håndleddet. Fingrene er 14 knokler som kalles falanger. Fra hver finger går det et lengre bein som kalles metakarpal bein, inn til håndroten. Håndroten/håndleddet består av 8 små bein som danner rader. Den første raden som møter metakarpal beina heter: hakebeinet (hamatum), hodebeinet (capitatum), det lille mangekantede bein (trapezoideum), det store mangekantede bein (trapezium). Den andre raden som møter albuebeinet (ulna)og spolebeinet (radius) heter: ertebeinet (pisiform), pyramidebeinet (triquetrum), månebeinet (lunatum), båtbeinet (scaphoideum).

Underarmen: 

Underarmen består av 2 bein: spolebeinet (radius) og albuebeinet (ulna). Den nederste delen av de fester seg til håndroten, og den øverste delen blir en del av albuen.

Overarmen: 

Overamsbeinet kalles humerus, og den øverste delen av overarmsbeinet er en kule som fester seg i en skål i skulderbladet (scapula), og danner skulderleddet. Den nederste delen fester seg til underarmesbeina, radius og ulna, og blir til albuen.

Oppsummering: 

Andre artikler

Ønsker du å vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du trenger hjelp med behandling, ønsker å delta på et kurs, eller søker informajson for å komme i gang.

Ring oss på 924 05 054 eller send mail til kiropraktor@sunnkompis.no

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.